KOD 95 i Autotaksi prijevoz

Objavljeno 8.11.2021. 20:24 h

KOD 95 i Autotaksi prijevoz

Početna i Periodička izobrazba vozača te osposobljavanje za Autotaksi prijevoz putnika

2003. godine od strane europskog parlamenta i vijeća Europe usvojena je Direktiva 2003/59/EC koja propisuje obaveze država članica i država budućih članica EU oko početnih kvalifikacija i periodičnoj izobrazbi vozača za prijevoz robe ili putnika.

Člankom 10. utvrđena je i obveza svake članice ili buduće članice EU odrediti KOD zajednice (COD 95) kojim se posebno obilježava svaki vozač koji posjeduje CPC Driver certifikat (Certificate of Professional Competence) čime se dokazuje njegova početna kvalifikacija i periodička izobrazba.

Semafor d.o.o. je 13. svibnja. 2014. godine dobilo ovlaštenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Klasa:UP/I-340-01/14-07/16; Urbroj:530-05-1-2-14-2) za provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača.

Rok primjene navedenih obaveza za RH je za prijevoz putnika stupio na snagu 01.07.2015. godina, a za prijevoz putnika stupa na snagu 01.07.2016.  s tim da vozači koji sudjeluju u prometu u ostalim članicama EU moraju imati upisan KOD 95 već sada, bez obzira na krajnji rok za Hrvatsku.

Vozači motornih vozila

Svi vozači kojima je za upravljanje vozilima potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C, CE, D ili DE moraju steći početnu kvalifikaciju i redovito prolaziti obaveznu periodičku izobrazbu. Ukoliko samo polože vozački ispit, sama kategorija bez kvalifikacije i upisanog KOD 95 služi samo za prijevoz za osobne potrebe i ne može se zaposliti na radno mjesto vozača motornog vozila.

KOD 95

Stječe se:

Periodička izobrazba – KOD 95

Predavanje traje 35 nastavnih sati, a dijeli se na prijevoz tereta i prijevoz putnika. Mora se ponavljati svakih 5 godina. Mogu pristupiti samo oni koji su položili C i CE kategoriju do 10. rujna 2009., a D kategoriju do 10. rujna 2008. godine. Svi koji su položili C,CE i D kategorije nakon spomenutih datuma moraju da bi pristupili periodičkoj izobrazbi moraju posjedovati svjedodžbu vozača motornog vozila ili početne kvalifikacije. Nakon odslušane periodičke izobrazbe dobivate Potvrdu sa kojom u nadležnoj policijskoj upravi izrađujete novu vozačku dozvolu sa upisanim KOD 95, pored kategorija.

Periodička izobrazba obavezna je za sve kvalificirane vozače motornog vozila!!!

Ukoliko ne posjedujete gore navedene kvalifikacije, upisom u Autoškolu u našem Centru za obrazovanje odraslih  pruža Vam se mogućnost kompletnog programa stjecanja potrebnih kvalifikacija za upravljanje teretnim vozilima ili autobusima.

AUTOTAKSI PRIJEVOZ PUTNIKA

Semafor d.o.o kao ispitni centar provodi teorijske ispite za stjecanje početne kvalifikacije za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima kojima se obavlja iznajmljivanje vozila sa vozačem kao posebni oblik prijevoza.

Položite ispit za vozača autotaksi vozila i vozača koji obavlja iznajmljivanje vozila sa vozačem kao posebni oblik prijevoza i steknite Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama (SSO o početnik kvalifikacijama) za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima kojima se obavlja iznajmljivanje vozila sa vozačem kao posebni oblik prijevoza.

Za dodatne informacije nazovite gosp. Željko Prelas na broj: 098/265­-781

 ČESTA PITANJA

Moram li imati Kod 95 ako vozim samo unutar granica Republike Hrvatske?
Da. Svi vozači kategorija C i/ili D država članica EU moraju imati upisan KOD 95.

Moram li izvaditi novu vozačku dozvolu nakon obavljene periodičke izobrazbe vozača?
Da. KOD 95 se upisuje u novu (plastičnu ) vozačku dozvolu sa zadnje strane pored kategorije.

Vozačka dozvola mi vrijedi do (npr 2028.). Moram li izvaditi novu vozačku kako bi imao KOD95?
Da. KOD 95 se upisuje u novu (plastičnu ) vozačku dozvolu sa zadnje strane pored kategorije.

Moram li raditi prekvalifikaciju za vozača kako bi upisao KOD 95 ukoliko već dugi niz godina imam vozačku dozvolu C i/ili D kategorije?
Ukoliko imate vozačku dozvolu kategorije C prije 10. rujna 2009. i/ili kategoriju D prije10. rujna 2008. vrijede vam početne kvalfikacije. Potrebna je samo potvrda o periodičkoj izobrazbi.

Ako sada položim kategoriju (C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E i DE) da li mi se automatski upisuje KOD 95 u vozačku dozvolu?
Ne. Potrebno je proći periodičku izobrazbu vozača. Ukoliko nemate srednju školu za vozača  potrebno je obaviti prekvalifikaciju za vozača (stjecanje početne kvalifikacije).

Vrijedi li KOD 95 upisan u hrv. vozačku dozvolu ako imam namjeru raditi u inozemstvu?
Da. Vrijedi za sve države članice EU.


Mogu li upisati KOD 95 u RH ako imam vozačku iz druge države?
Da, ako imate prebivalište u RH ili zaposlenje u tvrtki sa poslovnom nastanom u RH.


Za koje kategorije mi vrijedi KOD 95 nakon položene periodičke izobrazbe?
KOD 95 vrijedi za kategorije prijevoza tereta i/ili putnika te sve njihove vezane kategorije.


Moram li prije upisa KOD-a 95 u vozačku dozvolu obaviti liječnički pregled?
Ukoliko Vam vrijedi tada ne morate obavljati liječnički pregled.


Za dodatne informacije nazovite gosp. Željko Prelas na broj: 098/265­-781